Seneste nyheder

Tirsdag, 26. Februar 2019
Kalve ERFAskoler – et nyt tilbud fra Dyrlæger & Ko og SEGES til dig, der vil have sunde kalve med høj tilvækst.

Kalve ERFAskoler – når faglig viden og praktiske erfaringer går hånd-i-hånd!

• Du har måske allerede prøvet at mødes med kolleger i erfagrupper eller staldskoler for at
udveksle erfaringer og lære af hinandens succeser og udfordringer?
• Du har måske også allerede prøvet - i samarbejde med din dyrlæge - at indføre ny viden og
nye tiltag i din besætning?

I de nye Kalve ERFAskoler får du begge dele på én gang: Praktiske input fra alle deltagerne OG den
nyeste faglige viden fra dyrlægen. Tilsammen skaber vi solide og faglige bud på løsninger, der også
fungerer i praksis.

Læs mere om KalveERFA-skolerne her
Og tilmeld dig på www.tilmeld.dk/kalveerfaskoler

Tirsdag, 26. Februar 2019
Slange fra malkerobotten kan gøre kalvenes mælk sur

I besætninger med AMS-system er der risiko for, at framalket mælk inficeres med bakterier i slange mellem robot og mælketaxa. Problemet kan ikke løses med pasteurisering, men med ombytning af vaske- og mælkeslange efter behov.

Læs mere …

Tirsdag, 12. Februar 2019
Undervisning af medarbejderne gav sundere køer

Sundhed: Korsvanggaard bruger undervisning af dyrlægen til at motivere og dygtiggøre medarbejderne. Resultaterne er betydeligt faldende celletal og reduceret kodødelighed

Læs mere …

Onsdag, 6. Februar 2019
Registrering af patteforsegler og goldpenicillin, obl. sundhedsrådgivning, rådgivningskategorier er afskaffet, gratis abortundersøgelser, Dyrlæger & Ko mødes med Landbrug & Fødevarer, Dyrlæger & Ko guldsponsor til Kvægkongres og ny Salmonella dublin beke

I denne månedes nyhedsbrev kan du læse om registrering af patteforsegler og goldpenicillin, ny obligatorisk sundhedsrådgivning, rådgivningskategorier er afskaffet, gratis abortundersøgelser, Dyrlæger & Ko mødes med Landbrug & Fødevarer, Dyrlæger & Ko guldsponsor til Kvægkongres og ny Salmonella dublin bekendtgørelse

Læs mere …

Tirsdag, 15. Januar 2019
Rådgivningsbesøg og systematik gav sundere kalve

Dyrlægekæde indsamler systematisk data fra alle rådgivningsbesøg på bedriften og analyserer dem i et computerprogram, der afslører styrker og svagheder i den enkelte besætning. Hos mælkeproducent Lars Grønbjerg på Fyn førte det til bedre sunhed hos kalvene.

Læs mere …

Onsdag, 12. December 2018
Økologiske besætninger vinder på mere rådgivning

Sundhedrådgivning: Økologiske besætninger er udfodret på en anden måde end konventionelle, og det kræver, at dyrlægerne også er med til at tænke alternativt.

Læs mere …