Håndtering af medicin

Med introduktionen af obl. sundhedsrådgivning har landmænd med tilvalg 1 og 2 fået udvidede muligheder for anvendelse af medicin til egenbehandlinger. En naturlig følge heraf er at der opbevares mere medicin i besætningerne end tidligere. I den sammenhæng er det vigtigt at gøre sig nogle tanker omkring håndtering og opbevaring af denne medicin.

Hvis et førstehåndsindtryk af en besætninger eksempelvis er medicinflasker på skillerum ved kalvene, brugte sprøjter på en håndvask og lignende, så kan det give besøgende og kontrolmyndigheder et forkert indtryk af besætningsejerens faglighed og grundighed.

Overvej derfor at etablere et egentligt "medicin-område" i stalden – et område med plads til opbevaring af medicin, bortskaffelse af rester/kanyler og mulighed for at føre de nødvendige lovpligtige registreringer over medicinforbruget og behandlinger. Nedenfor er nogle af de områder du bør tænke over i den sammenhæng:

  • Medicin skal opbevares ved den temperatur, der står på emballagen. Udover vaccine og serum vil det typisk være normal staldtemperatur.
  • Medicin skal opbevares utilgængeligt for børn og andre uvedkommende. Der er ikke krav om at medicinen skal låses inde, men det behøver jo ikke stå frit fremme.
  • Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer. Derfor er tankrummet ikke det bedste sted for medicinopbevaring.
  • Anvend kanylebokse til brugte kanyler og en særskilt skraldespand til medicinflasker.
  • Har du mulighed for det, så hav et særligt skab til medicinlageret og diverse remedier.