Pas på coccidiose ved udbinding

Coccidiose ved udbinding af ungdyr er et stort problem, især når kreaturer under 8 måneder lukkes på græs. Manglende indgriben overfor coccidiose betyder massive vægttab og deraf følgende manglende størrelse ved kælvning.

For at forebygge coccidiose bedst muligt anbefales det at:

  1. Lukke kalvene ud i en indhegning, hvor der ikke gik kreaturer sidste år. Tag eventuelt også slæt først.
  2. Fortsætte med at fodre kalvene, som var de indenfor. Først efter 14 dage kan man langsomt vænne den til at leve udelukkende af græs.
  3. Sørge for at kalvene kan ligge tørt.
  4. Holde vand og foder fri for gødning.
  5. Minimere andre stress-faktorer så meget som muligt.

Hvis der observeres grålig diarre hos kalvene på græs, skal dyrlægen kontaktes for at få iværksat en behandling. Afhængig af det konkrete tilfælde kan behandlingen være medicinsk eller ved at tage dyrene på stald.