Over 90% af danske malkekøer er med i obligatorisk sundhedsrådgivning

For knap 900 besætninger har mulighederne i obligatorisk sundhedsrådgivning været så attraktive, at de er gået frivilligt ind i ordningen.

Sammen med de 2.800 besætninger, for hvem obligatorisk sundhedsrådgivning er obligatorisk, er der således nu i alt 3.747 besætninger der er omfattet af aftale om obl. sundhedsrådgivning.

Antallet af besætninger betyder at mere end 75% af mælkeleverende besætninger er med, svarende til over 90% af malkekøerne.

Aftale Obligatorisk Frivillig I alt
Basis, Staldskole 108 4 112
Basis, Tværfaglig 265 18 283
Tilvalgs-Modul 1 1.191 651 1.842
Tilvalgs-Modul 2 1.317 193 1.510
I alt 2.881 866 3.747