Tag gødningsprøver for at se ormebelastningen hos kvierne på græs

Når kvierne har været på græs i 6-8 uger kan man i gødningsprøver se, hvor stor belastningen af løbetarmorm er og ud fra dette er det muligt at lægge en strategi for ormebekæmpelse i netop din besætning for resten af sæsonen.

Det er velkendt at løbetarmorm i klinisk form giver massive vægttab og efterfølgende ofte problemer med reproduktionen og størrelsen på kvierne.. Kvier som har haft angreb af løbetarmorm bliver ikke til de 600 kg store kælvekvie ved 24 måneders alderen, som alle drømmer om.

Løbetarmorm (stongylider) er en lille parasit som sætter sig i tyndtarmen på kvierne. Kvierne bliver oftest inficerede af overvintrede larver. Ormene forårsager ødelæggelse af tarmslimhinden, herved får kvien diarre og nedsat absorption af næringsstoffer. Kvier som har haft løbetarmorm (også i mindre grad) en enkelt gang får livslang immunitet herfor.

Udtag ca. 5 prøver pr. indhegning og lad din dyrlæge undersøge prøverne. Herved kan du få lagt en strategi i samarbejde med din dyrlæge omkring ormebekæmpelsen i din besætning. Prisen på undersøgelse af 5 prøver på Veterinærinstituttet er ca. 800 kr.

Ormebekæmpelsen kan variere og bygger dels på resultatet af gødningsprøver og på de muligheder du har for at forhindre smittegangen f.eks.:

  • Foldskifte
  • Nedsætte belægning (udvide areal eller fjerne dyr)
  • Samgræsning med 2.års græssende kvier eller andre dyrearter
  • Fodertilskud

Hos dyr af hesteracen har man set mange tilfælde af ormeresistens, som følge af massiv ormebehandling uden andre tiltag. Brug derfor kun behandling med ormemidler som en del af bekæmpelsesstrategien i din besætning.

Bemærk, at gødningsprøver 6-8 uger efter udbinding ikke er velegnede til at fastslå infektionsgraden af andre parasitter som f.eks. lungeorm og leverikter.