Mycoplasma Bovis – en ny sygdom hos kvæg i Danmark?

I den seneste tid har der været sagt og skrevet meget om Mycoplasma Bovis, bl.a. at der skulle være tale om en ny kvægsygdom i Danmark. Men fakta er at Mycoplasma Bovis har været kendt længe, men ikke anses for at være den egentlige årsag til sygdom.

Veterinærinstituttet har i flere undersøgelser i 2010 fundet antistoffer mod Mycoplasma Bovis uden at dette har kunnet kobles direkte til sygdommen.

I 2011 har Veterinærinstituttet undersøgt 33 blodprøver for Mycoplasma Bovis og fundet M. Bovis i 31 af prøverne. Ved blodprøvning 2 uger senere har man kun i 1 tilfælde kunne påvise aktiv gang af Mycoplasma i besætningen.

Mycoplasma Bovis anses derfor for nuværende for at være en medspiller i diverse sygdomme, men ikke for at være den egentlige årsag hertil, da der ikke er sammenhæng mellem de kliniske symptomer og blodprøverne. Kun tiden vil vise om Mycoplasma Bovis skal anses for at være en selvstændig sygdom herhjemme.

Hvad er Mycoplasma Bovis?

Mycoplasmer er en bakterielignende organismer, men dog mangler cellevæggen. I svinesektoren har vi kendt til mycoplasmer i mange år som sygdommen "almindelig lungesyge". Mycoplasma Bovis er den kvægspecifikke variant og smitter ikke til mennesker.

Hvordan smitter mycoplasmer?

Mycoplasmer smitter ved kontakt fra dyr til dyr. Typisk via snot eller spyt. Dvs. hvis et inficeret dyr drikker vand eller æder foder, bliver såvel fodertrug som vandkar inficerede. Dette gælder tillige under malkning eller via mælken, hvis et dyr har mycoplasmer i yveret. Man anser ikke mycoplasmer for at kunne smitte via luft. Indkøb af dyr er den hyppigste årsag til spredning af sygdommen.

Hvordan fjernes mycoplasmer fra stalden?

Mycoplasmer er følsomme for såvel udtørring som gængse desinfektionsmidler. Det betyder at bedste forebyggelse er gode hygiejneforhold såvel i stalden som under malkningen.

Hvilke symptomer ser man ved Mycoplasma bovis?

Rundt omkring i verden er Mycoplasma Bovis infektionen beskrevet at kunne give symptomer på

  • Lungebetændelse
  • Ledbetændelse
  • Øjenbetændelse
  • Mellemørebetændelse
  • Akut yverbetændelse

Hvilke af symptomerne man ser hos det enkelte dyr afhænger af alderen, miljøet, management og fodring.

Diagnose og behandling

Det er muligt at påvise antistoffer i blodprøver. For at prøven kan anses for positiv, skal der tages blodprøve 2 gange med 14 dages mellemrum. Det er muligt at behandle Mycoplasmer med antibiotika. Der er dog pt. ingen som er godkendt hertil i Danmark