Kvierne er på vej hjem fra græs og det er nu den rigtige plan og strategi lægges for næste års udbinding

Så er græsningssæsonen ved at være forbi og kvierne skal bindes ind bl.a. pga. græsmangel, fordi de skal løbes eller deres kælvning nærmer sig.

Selvom det kan lyde lidt bagvendt, er netop nu det perfekte tidspunkt, at tænke på næste års udbinding. Med en status over kviernes netop afsluttede græsningssæson, har du det bedste fundament for at gøre næste græsningssæson endnu bedre.

  • Har tilvæksten været tilfredsstillende?
  • Hvad skal tilvæksten være de næste 4 måneder?
  • Fluestik – erfaringer og plan for næste år?
  • Parasitter (leverikter, lungeorm, løbe-tarmorm, og coccidiose) – erfaringer og plan for næste år?
  • Forløber kviernes fødsler godt?
  • Har mineralfordelingen fungeret?

Vurdér hvad er gået godt og hvad kan gøres bedre næste år. Foretag denne vurdering sammen med dyrlægen, evt. i forbindelse med et rådgivnings-besøg. Dels kan du drage fordel af dyrlægens faglige viden og dyrlægens erfaringer fra lignende besætninger, dels får du i dyrlægens besøgsrapport en dokumentation, du kan tage frem igen til næste udbindingssæson, så du husker det hele.

Ved indbinding kan det også være en fordel at undersøge for parasitter gennem gødningsprøver. I stedet for først at lade dyrlæge udtage gødningsprøver ved mistanke om parasitter, kan man tage prøve efter en fast plan. Dette kunne eksempelvis være fra 10 tilfældigt udvalgte kvier ved indbinding, hvorved man kan danne sig et indtryk af besætningens parasit-status.

Symptomer/behandlingsmuligheder for græsmarksparasitter

Løbe-tarmorm

Kalve: Diarré, nedsat tilvækst, huldtab, utrivelighed, i sjældne tilfælde dødsfald.

Voksne dyr har sjældent symptomer, da de er blevet immune.

Behandling: Dyr med lavgradig udskillelse af æg, god tilvækst og uden synlige tegn på infektion behøver ikke behandling med ormemiddel. Ved lette symptomer hos enkelte dyr kan man nøjes med at flytte dyrene, give suppleringsfoder og intensivere overvågningen. Ved udbredt diarré i flokken eller utrivelighed behandles med ormemiddel

Lungeorm

Alle aldersgrupper: Vejrtrækningsbesvær, hoste, nedsat mælkeydelse, dårligt huld, dødsfald.

Behandling: Ved fund af lungeormlarver i gødningen skal dyrene overvåges omhyggeligt. Infektionen kan udvikle sig meget hurtigt og få alvorlige følger. Ved synlige tegn på lungeormsyge behandles med ormemiddel, og dyrene flyttes så de kan få tilpasset fodring og pleje.

Coccidiose

Kalve: Voldsom diarré, koliklignende smerter, utrivelighed, dødsfald.

Behandling: Der findes ikke noget effektivt middel mod coccidiose i udbrud. Flyt dyrene, og sørg for rigelig væske.

Leverikter

Alle aldersgrupper: Afmagring, nedsat mælkeydelse, blodmangel – især problem på våde marker, da smitten bæres af en mellemvært (pytsneglen).

Behandling: Fund af blot få ikteæg i gødningen eller bemærkninger på slagteafregning, bør medføre behandling og tilkald af dyrlæge