Opstaldning af kalve og ungdyr kontrolleres

Med indgangen til november vil Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold gennemføre kontrolbesøg hos en række mindre malkekvægsbesætninger. Fokus vil være på opstaldning af kalve og ungdyr. Især krav til se/røre for kalve, arealkrav og tørt/rent underlag vil blive kontrolleret.

Er du omfattet af obligatorisk sundhedsrådgivning, eller er gået med frivilligt

En del af obligatorisk sundhedsrådgivning er udarbejdelse af et egenkontrolprogram, oftest i form af VFL, Kvægs branchekode. Følges kravene og vejledningen i branchekoden, vil besætningen være opdateret på de nyeste krav og fortolkninger og dermed skulle et kontrolbesøg være en formssag. Har du endnu ikke gennemgået egenkontrollens afsnit omkring kalve/ungdyrs behandling og opstaldning – og er din besætningsstørrelse op til 100 køer eller 200 ungdyr – vil det være tilrådeligt at du får dette gjort snarest muligt. Din dyrlæge kan hjælpe dig med dette arbejde og samtidig kunne gennemføre den lovpligtige audit af dit egenkontrolprogram.

Er du ikke med i obligatorisk sundhedsrådgivning og ikke er gået frivilligt med

Selvom du ikke er med i obligatorisk sundhedsrådgivning, vil du stadig med fordel kunne anvende branchekodens afsnit omkring kalve/ungdyr. Sørger du for at din besætning lever op til kravene heri, vil kontrolbesøget være en formssag. Din dyrlæge kan hjælpe dig med denne gennemgang, herunder hjælpe dig med oplysninger om gældende lovgivning. Dyrlægerne i Dyrlæger & Ko har et særligt redskab til dette, der sikrer at reglerne i branchekoden gennemgås, at reglerne omkring krydsoverensstemmelse følges, at de særlige økologi-regler følges, samt, at den gældende praksis fra kontrolmyndighederne omkring især røre/se kravene overholdes.