Book et julemøde med din dyrlæge

Året går mod sin afslutning og tiden er perfekt til at se tilbage på resultaterne i 2011. Dels for at kunne glædes over de gode resultater, dels for at lære af de knap så gode resultater. Tilbageblikket på 2011 er samtidig det bedste grundlag for at skabe en succesfuld strategi for 2012. En strategi du med fordel kan lægge sammen med din dyrlæge.

Målsætninger og strategi for besætningen

Sæt mål for besætningens produktion og sundhed. Det kunne bl.a. være:

  • Produktion: Vurdering af fodring i 2011 og foderplan for 2012 i forhold til mælkeydelse, tilvækst og sygdomme.
  • Sygdomme og produktionstab: er der områder der kræver en særlig forebyggende indsats for at sikre en god produktion?
  • Smittebeskyttelse: 2011 har budt på nye historier om smitte mellem besætninger – overvej hvilke tiltag du kan gøre i din besætning for at sikre dig (udleveringsrum, ind- og udgang mv.)
  • Dyrevelfærd: er der områder i din besætning, hvor der er behov for særlig fokus i 2012?

Målsætninger og strategi for driften

2012 kunne også være det år, hvor du besluttede at deltage i tværfaglig rådgivning, hvor dyrlæge og kvægrådgiver arbejder tættere sammen, til fordel for dig.

Basis for samarbejdet er dyrlægens kvartalsrapport – udfra denne laver I, i fællesskab, de handlingsplaner der er relevante for netop din besætning. Med flere øjne får vi flere synspunkter og bedre sparring omkring handlingsplanerne. Vi sikrer handlingsplaner der hænger sammen, i hverdagen og på tværs af fagområder.

For dig betyder der ganske enkelt, at du får mere ud af dine rådgivere – tværfaglig rådgivning er effektiv rådgivning.