Obligatorisk sundhedsrådgivning og økologi

Er din besætning økologisk og er du med i obl. sundhedsrådgivning, så skulle du måske overveje at skifte til en modul 1 aftale i stedet for en basis-aftale eller staldskole besøg.

Ved en Modul 1 aftale i "almindelig rådgivning" skal du have besøg af din dyrlæge 9 gange om året til aftalte besøg. Til gengæld får du så mulighed for at få udleveret oxytocin til behandling af specifikke køer i op til 5 dage.

Din dyrlæge vil ved løbende rådgivningsbesøg får bedre indsigt i din besætning og være en bedre sparringspartner til at løse netop de problemer som er i din besætning.