Dyrlægen hjælper ved kontrolbesøg

Får du pludselig besøg af Naturerhverv eller fødevarestyrelsen til velfærdskontrol eller medicinkontrol vil det ofte være en rigtig god ide at ringe efter dyrlægen og få hende til at deltage i besøget. Dyrlægen kender reglerne og kender din besætning og kan derfor bistå dig under besøget, til gavn for både kontrolløren og dig.

Husk altid at få din dyrlæge til at notere, når I har aftalt en handlingsplan omkring en ko (også selvom den ikke er blevet behandlet med medicin). Det hjælper dig i en kontrolsituation. Vær specielt opmærksom på at få lavet handlingsplaner på køer som er halte eller tilskadekomne.