Et nyt værktøj til overvågning af mastitis bakterier – månedlige PCR-prøver

Videnscenter for landbrug, kvæg er ved at gennemføre et projekt i 100 danske besætninger, hvor man ved hjælp af PCR-prøver vil overvåge forekomsten af mastitis bakterier i tankmælken på månedlig basis.

Den øgede hyppighed gør PCR prøverne til et brugbart værktøj til at evaluere handlingsplanerne og de forebyggende tiltag i besætningen.

Systemet er endnu ikke automatiseret, men planen er, at det skal køre på samme måde som bestillingen af salmonellaprøver.