Schmallenberg-virus – en ny sygdom i Danmark?

Schmallenberg-virus (SBV) er en nyopdaget virus som i det seneste halvår er fundet i Tyskland, Holland, Belgien samt Storbritannien, men endnu ikke i Danmark. SBV giver anledning til akut sygdom bestående af diarre, feber og nedgang i mælkeydelse på op til 50 % hos køer. Sygdommen varer under 1 uge i den akutte fase. Om nogen kreaturer gennemgår sygdommen uden at vise symptomer vides pt. ikke. Derudover ses aborter og misdannelser hos kalve.

SBV overføres med insekter (båder mitter og myg), som bider kreaturerne. Virus overføres derudover fra moder til foster under drægtigheden og giver derved anledning til ovennævnte aborter, misdannelser, svagfødte kalve. Det er endnu uvist om virus kan smitte fra kreatur til kreatur.

Påvisning af SBV kan pt. ske på et laboratorium i Tyskland. Der er endnu ikke udviklet en vaccine.

Vær opmærksom på denne sygdom, specielt når det igen bliver varmt i vejret.