Smittebeskyttelse i besætningen

Med beretninger om udbrud af BVD, Mycoplasma og Schmallenbergvirus i de første måneder af 2012 er der kommet øget fokus på smittebeskyttelse. Det hele handler om, at beskytte din besætning imod smitte udefra. Med nogle få retningslinjer, kommer du rigtig langt.

Informer besøgene om færdsel i besætningen. Rent tøj og rene støvler bør være minimumskrav. Der ud over er det en god idé, at stille kar med desinfektionsmiddel til rådighed.

Informer dine medarbejdere om hygiejne og forebyggelse. Undgå at slæbe gødning rundt imellem staldens afsnit. Brug et sæt redskaber til kalvene og et andet til køerne. Husk, at der anbefales 48 timers karantæne, hvis medarbejderne eller dig selv har været i en besætning i udlandet.

Tag dine forholdsregler ved indkøb af dyr. Indkøb kun dyr, der er raske. Bed om at få dyrene testet inden de kommer ind i besætningen, evt. med blodprøver for salmonella o.lign.