Schmallenberg-virus

Det hidtil ukendte virus blev navngivet Schmallenberg virus' efter den tyske lokalitet, hvor man først fandt virus. Sygdommen har især vist sig ved fødsel af død- eller svagfødte kalve med medfødte misdannelser af hoved/hjerne, rygsøjle og lemmer. Hos voksne kreaturer er SBV påvist i forbindelse med diarré, feber og nedgang i mælkeydelsen på op til 50 %. Altså ikke særlig typiske symptomer. SBV menes at blive spredt med mitter og myg i lighed med Bluetongue, Og det nye virus er nu for første gang fundet i de små myg kaldet mitter i Danmark. Fødevarestyrelsen betaler for laboratorieundersøgelsen af kalve med de typiske misdannelser indtil 31. maj 2012. Landmanden skal selv afholde udgifter til den indsendelse og til den praktiserende dyrlæge. Der er dog endnu ikke påvist SBV ved disse undersøgelser.