Dyrevelfærd og fødselshjælp

Det Veterinære Sundhedsråd har udtalt sig om brugen af mekaniske fødselshjælpere til kreaturer og landmandsbrug af øjenkroge.

Det er ikke tilladt at udøve fødselshjælp ved hjælp af motoriserede maskiner, taljer eller mekaniske fødselshjælpere, der kan trække med mere end 165kg.

Før anvendelse af en mekanisk fødselshjælper bør finde sted, skal kalven være lejret korrekt. Kan det ikke lade sig gøre at korrigere stillingsfejlen skal dyrlæge tilkaldes. Der bør først trækkes med en fødselshjælper, når kalven er placeret i forlæns- eller baglænslængdeleje og begge ben er synlige i skedeåbningen.

Med hensyn til brugen af øjenkroge ved fødselshjælp, så finder Det Veterinære Sundhedsråd det ikke forsvarligt, at landmænd anvender øjenkroge til fødselshjælp på kreaturer, da der kan ske store skader på fosteret, koen eller de involverede personer.