Opbinding af dyr

Kalve (<6mdr.)

Må ikke bindes hverken udendørs eller indendørs. Flokvis opstaldede kalve kan dog bindes i perioder på højst 1 time på det tidspunkt, hvor de fodres. Konstateres der overtrædelse af dette ved myndighedskontrol er der "tradition" for politianmeldelse.

Øvrige

Køer må ikke bindes medmindre 1) det sker ifm. fodring (maks. 1 time), eller 2) det er nødvendigt kortvarigt ifm. undersøgelse, behandling, malkning mv.

(Bemærk: denne regel er kun gældende for bygninger taget i brug efter 1. juli 2010 – bygninger ældre end dette, er først omfattet fra 1. juli 2014. I bindestalde etableret før 1. juli 2010, gælder reglen først fra 1. juli 2022).