Varmestress

Tiden med varmestress står for døren. Allerede ved 22-23 grader og høj luftfugtighed har køerne alvorlige problemer, som ofte giver sig udslag i nedsat foderoptagelse, lavere fedtprocenter og flere yverbetændelser. Køerne sveder meget og har behov for ekstra salt og energi, når de lider af varmestress.

Forebyggende tiltag omfatter selvfølgelig forbedring af klimaet i stalden ved f.eks. øget luftgennemstrømning. Dvs. ændre brædder/net til gardiner, vaske net og fjerne uønsket beplantning. Andre muligheder omfatter opsætning af ventilatorer og overbrusningsanlæg på f.eks. opsamlingsplads eller ved foderbord.

En anden meget vigtig faktor for at hjælpe køerne er let adgang til frisk og rent vand. En 200 ko´s besætning skal faktisk have 11 kar a 1,8 m for at overholde gældende normer. Husk at det er et must at have frisk vand lige uden for malkestald/robotten

Tal med din dyrlæge om hvad der kan gøres i din besætning.