Græsmarksparasitter

Køer og kvier er så småt bundet ud alle steder og med udbinding af 1. års græssende ungdyr, følger ofte problemer med parasitter på græsmarkerne.

Herhjemme kender vi mest til problemer med løbe-tarmorm og lungeorme på græsmarkerne samt leverikter hos dyr, der græsser i vådområderne.

Løbe-tarmorm smitter til de 1. års græssende dyr allerede ved udbinding, fordi larverne overvintrer på marken. Kalvene er mest udsatte i juli måned, hvor markerne vrimler med infektiøse larver. Får kalvene lov til at græsse videre på den samme mark som om foråret, vil de typisk blive syge i juli/august.

Lungeorme overvintrer også på markerne under danske forhold. Smitten til de unge dyr er begrænset de første måneder og udbrud af sygdom ses oftest i sensommeren, og når vejret er fugtigt. Både køer og kvier kan smittes.

Leverikter smitter til køer og ungdyr på marker, hvor "den lille pytsnegl" kan fungere som vært. Dyrene optager ikten fra det vanddækkede græs. Ikterne smitter dyrene fra maj/juni til november. Sygdomstilfælde kan koste op imod 1.200kr/dyr i tabt ydelse og mistet tilvækst.

Parasitter på græsmarkerne kontrolleres bedst ved:

  • At tilrettelægge græsningen efter dyrenes immunitets mønster.
  • Huse syge dyr på stald
  • Evt. brug af parasitmiddel, hvis der opstår sygdom.

Spørg din dyrlæge om hjælp til at planlægge afgræsning og behandlingsstrategi, så I undgår syge dyr på grund af parasitter.