Pas på de spirende kartofler

Fugtigt og lunt vejr, som vi har haft det de sidste mange uger kan have stor betydning for grovfoderets kvalitet og egnethed til køer.

Kartofler er blevet et populært supplement til fodring med majs og græs. Men kartofler tilhører "natskygge-familien" – en plantefamilie, der rummer flere giftplanter. Kartofler indeholder stoffet solanin, der i små mængder ikke udgør nogen fare for køerne. Men når sommeren kommer, og kartoflerne spirer og bliver grønne, danner de op imod 100 gange så meget solanin som normalt. Der kan være 2-15g solanin per kg. kartoffel. Den toksiske grænseværdi for kvæg er 25g solanin. Solanin lammer køernes nervesystem. Symptomer på forgiftning med solanin er sløvhed, savlen, besværet vejrtrækning, diarré, slingerhed, lammelse og bevidstløshed. Køer, der har ædt store mængder grønne kartofler dør akut.

De spirende kartofler er blot ét eksempel på de mange forhold der skal tages hensyn til ved foderplanlægning og -styring. Tag en snak med din dyrlæge om foderkvaliteten og foderplanen, hvis du er i tvivl, og få evt. udtaget en prøve til analyse.