Kalve ERFAskoler – et nyt tilbud fra Dyrlæger & Ko og SEGES til dig, der vil have sunde kalve med høj tilvækst.

Kalve ERFAskoler – når faglig viden og praktiske erfaringer går hånd-i-hånd!

• Du har måske allerede prøvet at mødes med kolleger i erfagrupper eller staldskoler for at
udveksle erfaringer og lære af hinandens succeser og udfordringer?
• Du har måske også allerede prøvet - i samarbejde med din dyrlæge - at indføre ny viden og
nye tiltag i din besætning?

I de nye Kalve ERFAskoler får du begge dele på én gang: Praktiske input fra alle deltagerne OG den
nyeste faglige viden fra dyrlægen. Tilsammen skaber vi solide og faglige bud på løsninger, der også
fungerer i praksis.

Læs mere om KalveERFA-skolerne her
Og tilmeld dig på www.tilmeld.dk/kalveerfaskoler