Tjek kviernes tilvækst

Den regelmæssige opfølgning på ungdyrene vil give dig mulighed for at optimere kvieproduktionen og sikre, at køerne løbende opnår den rigtige størrelse og alder ved kælvning.
I denne månedes udgave af Bovi skriver Astrid Thade Nørremark fra Ribeegnens Dyrlæger om hvordan gode målinger, overvågning og regelmæssig opfølgning kan sikre god sunhed og tilvækst hos kvier.

Læs hele den spændende artikel her: Bovi Oktober 2018