Besætning ramt af musetyfus

Musetyfus er blevet en sjælden sygdom, men den kan stadig dukke op, og smittekilden kan være svær at finde. Det viser et aktuelt eksempel hvor Torben Jensen, ejeren af en besætning med 160 malkekøer i Bording, oplevede et udbrud af sygdommen

i Bovi kan både Torben Jensens og Kvægdyrlægerne Midts oplevelser med udbrudet læses

Kvægdyrlærgerne Midts oplevelse: Bovi oktober 2016 
Torben Jensens oplevelse: Bovi oktober 2016