Gul kort ordning

Pr. 1. september 2012 blev gul kort ordningen indført også for kvægbesætninger. Det betyder at man ikke må bruge antibiotika over et vist niveau. Hos køer på 2,1 ADD og hos ungdyrene på 1,2 ADD.Hvis en af disse grænser er overskredet om 9 måneder dvs. pr. 1.6. 2013 eller senere betyder det,

  1. at man kommer i gruppen med skærpet rådgivning og derfor skal have flere besætningsbesøg af sin dyrlæge (og evt. laves flere kvartalsrapporter).
  2. at man kommer i 50% kontrollen. Dvs. at sandsynligheden for myndighedskontrol stiger fra 5% til 50%.

Det tager 2 år igen at komme op i almindelig rådgivningsniveau. I den tid må man ikke lave nye overtrædelser.

Hos din dyrlæge kan du få hjælp til at få dit antibiotika forbrug ned, og få oplysninger om, hvor stort dit antibiotikaforbrug er.