Nyhedsbrev for maj 2016: PCR prøvesvar, fund af BVD i Jylland, kliniske registreringer I DMS og drægtighedstest på mælk.

I denne måneds nyhedsbrev finder du informationer om tolkning af PCR prøvesvar, fund af BVD i Jylland, kliniske registreringer I DMS og drægtighedstest på mælk 

I nyhedsbrevet kan du finde nyheden om, at DNA-Diagnostics har lavet en mere præcis PCR-prøve, som gerne skal være med til at give et mere præcist svar, når du tester din besætning.

Den anden nyhed er, at der er fundt BVD i to besætninger i Jylland. I nyhedsbrevet kan du finde informationer om symptomer på BVD

Den tredje nyhed er, at en ny udskriftmulighed i DMS gerne skal gøre det hele lidt lettere, for den enkelte landmand. Læs mere i nyhedsbrevet om de nye funktioner. 

Den fjerde nyhed handler om en ændret strategi på drægtighedstest af mælk. Læs i nyhedsbrevet, hvad dette betyder for sundheden blandt kvæg. 

Den sidste nyhed er, at Dyrlæger & Ko naturligvis er på Landsskuet 2016. Læs mere herom i nyhedsbrevet. 

Læs hele nyhedsbrevet her:  Nyhedsbrev maj 2016