Hvad dør kalve af?

Dyrlæger & Ko har undersøgt hvad danske kalve i malkekvægsbesætninger dør af. I undersøgelsen er obduktionsfund fra knap 80 døde kalve samlet og opgjort. Kalvene er døde eller aflivet i perioden oktober 2014 – marts 2015.

Resultaterne viste, at infektionssygdomme fortsat var den største årsag til døde kalve. Det er primært tarm- (diarré), lunge- og navlebetændelse. De mindste kalve dør af tarmbetændelse og de større kalve af lungebetændelse. Øvrige dødsårsager var medfødte sygdomme, mangelsygdomme og uheld som for eksempel fejl-synkning i forbindelse med sondefodring.

Uændret kalvedødelighed de seneste 15 år

Kalvedødeligheden er kun reduceret med nogle få procentpoints gennem de seneste 15 år. I denne periode har dødeligheden varieret mellem 7,8 % og 9,7 % for kalve i alderen 1 – 180 dage. Landbrug & Fødevarer Kvæg har et erklæret mål om at sænke kalvedødeligheden til 5,5 % inden udgangen af 2018.

Sammenligning af obduktionsfund med valg af besætningsdiagnose (behandling)

I Dyrlæger & Ko’s undersøgelse, viste det sig, at de obducerede kalve havde været fejlbehandlet eller mangelfuldt behandlet i knap halvdelen af tilfældene. Der var således ikke overensstemmelse mellem obduktionsfund og den valgte besætningsdiagnose.

Etik omkring døde kalve

I vores undersøgelsen var 5 % af kalvene aflivet og 95 % var selvdøde. Inden for gruppen af selvdøde havde 80 % været i behandling for sygdom. Her er altså tale om kalve, der har været observeret syge og behandling igangsat, men til trods for det, er størstedelen af disse kalve ikke aflivet, men derimod døde af sig selv. Dette understreger det vigtige i at både landmænd og dyrlæger blive bedre til at vurdere prognose for helbredelse.

Hvornår skal vi vælge at obducere døde kalve?

Obduktioner og eventuelle yderlige laboratorieundersøgelser kan bidrage med værdifuld viden i forhold til forebyggelse og behandling af kommende kalve. Specielt i besætninger hvor kalvedødeligheden er høj eller pludselig er steget.