Nyhedsbrev: Medicin og vacciner skal opbevares og gives på den anviste måde, for at få den ønskede effekt.

Medicin og vacciner skal opbevares og gives på den anviste måde, for at få den ønskede effekt.

Medicin skal som udgangspunkt opbevares i et lukket skab eller køleskab med lås og under hygiejniske forhold. Alternativt skal medicinen minimum placeres, så der utilgængelig for uvedkommende.

Medicin må således ikke stå ”tilfældige” steder på bedriften som f.eks. på borde eller på hylder hist og her.

Vacciner virker kun, hvis de har været opbevaret ved 5 grader.

Vacciner skal opbevares i køleskab ved 5 grader. Vacciner er meget følsomme overfor højere temperaturer gennem længere tid, og vaccinen bliver hurtig uvirksom. Det er ærgerligt at have brugt både penge og tid og ikke få den forventede effekt af vaccinen.

Vaccinationsbylder er et stigende problem.

Vi ser ofte bylder efter vaccination, som et resultat af enten manglende hygiejne ved indstik, eller at vaccinen ikke placeres korrekt i forhold til anvisningen. Vaccinationsbylder giver kassation af kød på slagteriet og kan betyde, at vaccinen ikke har den forventede effekt. Samtidig giver det unødig ubehag hos det vaccinerede dyr.

Den bedste måde at give en vaccination på, er med en automatsprøjte. Skift kanyle tit – optimalt efter hvert dyr, men som minimum efter hver femte.

Al medicin inkl. vacciner skal gives i halsen på dyrene.

Vi observerer ofte, at medicin bliver givet forskellige steder på kroppen tilsyneladende afhængig af, hvor det er nemt at komme til.

Grunden til, at medicin ifølge lovgivningen skal injiceres i halsen, er, at her er det ringeste kød. Samtidig er det næsten altid det reneste sted på dyret og risikoen for bylder er dermed mindst.