Nyhedsbrev: Goldbehandling – effektivt, men ikke til alle køer...

Med afsæt i et politisk ønske om at reducere antibiotikaforbruget i kvægbruget med 20%, samt nyeste faglige viden om virkningen af antibiotika ved goldbehandling, har SEGES sammen med Dyrlægeforeningen, Landbohøjskolen og Foulum udarbejdet nye retningslinjer for goldbehandling af køer.

Lovgivningen har hidtil tilladt selektiv goldning i kvægbesætninger, når der er fundet bakterier i en mælkeprøve undersøgt ved dyrkning eller PCR. Med de nye retningslinjer er anbefalingen en anden, idet den nyeste faglig viden viser at der kun kan forventes positiv effekt ved goldning ved bestemte bakterier.

Hvilke køer kan goldbehandles fremover:

Køer, som er fundet positive for følgende bakterier enten ved dyrkning eller ved PCR (CT-værdi < 37)

- Strept. Agalactia

- Strept. Dysgalactia

- Strept. Uberis

- Staph. Aureus

- Klebsiella

Hvis en ko er inficeret med CNS (CT værdi < 32) og tillige har haft et celletal over 200.000 ved seneste kontrollering kan den goldbehandles.

Ved alle andre bakterier er der ingen effekt af goldbehandling.

PCR eller dyrkning – vælg den rigtige undersøgelsesmetode for din besætning:

Individuelt udtagne mælkeprøver efter grundig aftørring anses for at give det mest korrekte resultat

PCR er dog mere sensitiv end dyrkning. Det betyder, at der skal færre bakterier til, før resultatet bliver positiv.

Mælkeprøver undersøgt ved hjælp af PCR udtaget ved kontrollering har den svaghed, at der er et overslæb fra den sidste malkede ko, hvilket gør, at resultatet er usikkert.

Lovgivning omkring mælkeprøver præciseret.

Mælkeprøver skal undersøges på et anerkendt laboratorium eller hos dyrlægen. Dette gælder både akut prøver og goldprøver.

On-farm dyrkning kan således kun bruges til at reducere antibiotika forbruget ved yverbetændelser.

Drøft med din lokale Dyrlæge & Ko dyrlæge på næste rådgivningsbesøg, hvordan disse retningslinjer kan indføres hos dig og hvilken undersøgelsesmetode der er mest relevant i din besætning.

De nye retningslinjer kan hentes her: Retningslinjer for brug af antibiotika ved goldning af malkekøer