Nye Salmonella regler træder i kraft i løbet af kort tid.

Nye Salmonella regler træder i kraft i løbet af kort tid, men ikke pr. 1. oktober som beskrevet i landbrugspressen.

De nye regler indebærer, at det lavprævalente område udvides til også at omfatte alt nord for Limfjorden samt det østlige Jylland ud over Fyn og Sjælland. Opdelingen følger kommunegrænserne. Den nye opdeling af landet kan ses på landkortet.

Samtidig strammes reglerne yderligere specielt i ikke mælkeleverende besætninger for at sikre, at der ikke findes Salmonella Dublin i disse besætninger.

Dette vil betyde krav om blodprøver jævnligt i besætninger, hvor der kun er f.eks. kvier. Specielt i kviehotellerne vil der blive skærpede krav til blodprøvning, da disse har været kilde til spredning af Salmonella Dublin i flere tilfælde.

Salg og køb af tyrekalve rammes

Det er og bliver heller ikke fremover tilladt at flytte dyr fra det højprævalente område til det lavprævalente område. Dette vil især have betydning for slagtekalveproducenter og leverandørerne hertil. Det er derfor vigtigt allerede nu at få lavet nye aftaler, hvis du er berørt af ændringen i opdelingen af Danmark.

Yderligere stramninger i den nye bekendtgørelse
Den nye bekendtgørelse forsøger at mindske risikoen for at nye besætninger bliver inficeret. Der er fortsat flere uafklarede spørgsmål, som har betydet, at ikrafttræden af bekendtgørelsen er blevet udsat.

Smittebeskyttelse er essentiel for at undgå Salmonella Dublin

Det er derfor vigtigt, at du stiller støvler og kitler til rådighed til specielt servicepersonale, som f.eks. dyrlæge og inseminør. De kommer i mange besætninger og er derfor en potentiel smittekilde.