Hvad er smittebeskyttelse og hvorfor er det vigtigt?

 Mange mener ikke, at smittebeskyttelse er relevant. Den gængse tanke er, at det kun er relevant for store dyrehold eller landmænd, som deltager i dyreskurer. Smittebeskyttelse er dog relevant for alle! For med åbne staldsystemer og dyr på græs, er det ikke muligt at sanere for alle sygdomme. Dermed må man begrænse dem mest muligt. 
 Resultaterne kan være mange, deriblandt sikring af eksport. Både kød og levende dyr.

Sygdommene kan både skyldes virus, bakterier og parasitter. 
Af bakteriesygdomme kan nævnes Salmonella Dublin og Paratuberkulose. Blandt virussygdomme er de vigtigste for danske landmænd Rotavirus og Coronavirus. Til den sidst nævnte gruppe af parasitsygdomme er der to relevante - nemlig coccidiose og cryptosporidiose. 

 Smittebeskyttelsen kan opdeles i intern smittebeskyttelse og ekstern smittebeskyttelse: 

Intern smittebeskyttelse: 

 • I hold med kælvinger bør der maksimalt være en måned i aldersforskel på kalvene (stald). 
 • Dyrenes tilvækst og huld følges året rundt  (både på græs og på stald). 
 • Områder, hvor køer kælver, skal altid være velstrøede, eller marken skal være ren. 
 • Foder- og vandforsyning skal være fri for gødning. 
 • Undgå barjord til småkalve. 
 • Gødningsprøver skal være på plads i god tid inden udbinding. 
 • Tjek slagtefund for leverikter. 
 • Hurtig udsætning eller som minimum undersøgelse af utrivelige dyr og dyr med diarre. 

Ekstern smittebeskyttelse

 • Plan for smittebeskyttelse ved indkøb. 
 • Gødningsprøver og blodprøver ved indkøb. 
 • Indkøbte dyr i karantæne. 
 • Plan i tilfælde af sammenrend med andre kreaturer. 

Læs hele artiklen fra Magasinet Kødkvæg her