Fødevarestyrelsens kontrolkampagne omkring kalve og opstaldning

Fødevarestyrelsen har henover vinteren valgt at sætte fokus på kalve. Baggrunden herfor er, at der stadig dør alt for mange kalve i Danmark– vi er pt. på 8%. Der er udtaget 100 besætninger, som alle har over 100 køer og en kalvedødelighed over 8%.

Kontrolkampagnen ønsker at vejlede og kontrollere følgende:

- Opstaldning

- Pasning

- Mælketildeling og råmælkstildeling

- Medicinanvendelse / besætningsdiagnoser

Vær derfor opmærksom på:

- Om kalvene fødes i rene omgivelser i en kælvningsboks og går sammen med moderen i de første 12 timer.

- Om der er procedurer, som sikrer at kalvene får råmælk indenfor de første 6 timer

- At kalvene får foder/mælk fra rene trug/skåle.

- At kalvene ikke fryser. Til udendørs opstaldede kalve bør man have kalvedækkener til den kolde tid.

- At syge dyr behandles og tilses flere gange daglig. Ved manglende bedring skal dyrlæge tilkaldes.

Dokumenter, som Fødevarestyrelsen altid spørger efter ved kontrol:

- Egenkontrolprogram for dyrevelfærd

- Auditplan og dyrlægens seneste audit af egenkontrolprogrammet

- Medicin og medicinoptegnelser

- Besætningsdiagnoser/anvisninger og kvartalsrapporter

Sørg altid for at have ovenstående let tilgængeligt enten via Dyrlæger & Ko´s Landmandsweb eller i en mappe.