Besætninger fri for paratuberkulose

Stor indsats for kampen mod paratuberkulose gør nu, at leverandørerne for Thise Mejeri er saneret for paratuberkulose. Det giver store eksportmuligheder, samt sundere malkekøer. Det gør, ifølge dyrlæge Erik Rattenborg, at produktionstabene bliver mindre, at antibiotikaforbruget mindskes samt nye eksportlande gøres mulige. 
Indsatsen gøres ved en række tiltag fra kælvingen, hvor der er risiko for smitte af paratuberkulose. En fuldstændig sanering er en årelang proces, som for Thise Mejeri har varet siden 2007. 

Fra Dyrlæger & Ko kan vi kun opfordre til at flere besætninger kommer med i projektet "Operation Paratuberkulose" 
Hele ariklen kan læses, ved at klikke på dette link