Stor stigning i mælkeydelsen

Ny opgørelse fra ydelseskontrollen viser, at gennemsnitsydelsen pr. malkeko i den forgangende periode (1/10-14 til 30/9-15) er steget med 298kg. Samtidig viser opgørelsen, at også besætningsstørrelsen er steget.
Med stigningen i gennemsnitsydelsen er man dermed kommet tæt på sine mål med en gennemsnitsydelse på 10.000 kg. pr. malkeko. 

Opgørelsen viser også, at der er kommet en lille stigning i gennemsnitsbesætningen på 1,8 køer. 

Hele artiklen og opgørelsen kan læses, ved at klikke på dette link