Immunsuppression omkring kælvning

Overgangen fra goldko til lakterende ko er ofte en højrisikoperiode for sygdomme. Størstedelen af stofskiftesygdomme som mælkefeber, ketose, tilbageholdt efterbyrd og venstresidet løbedrejning (VSLD) forekommer indenfor de første 2 uger af laktationen. Ligeså ses infektiøse sygdomme som mastitis og børbetændelse i denne periode.

Nyere forskning har påvist at subklinisk mælkefeber og mælkefeber har stor indvirkning i negativ retning på koens immunstatus (immun-

suppression). Effekten af subklinisk mælkefeber/mælkefeber er: Manglende muskel sammentrækning (eks. åben patteringmuskel og manglende sammentrækning af børen) samt nedsat respons i immunceller ved stimuli (immunceller indeholder calcium for at kunne aktivere sig ved "angreb" af fremmede agens). Blodets indhold af cortisol stiger markant ved subklinisk mælkefeber/mælkefeber og er ligeledes en kraftig undertrykker af immunsystemet.

Anden forskning har vist at antallet af køer med mælkefeber stiger jo ældre køerne er ved kælvning, og omkring 50 - 60 % af køerne fra 2. kalvs og ældre står med subklinisk mælkefeber (selv hos 1. kalvs ses op til 25%!).

Ved at undgå subklinisk mælkefeber/mælke- feber undgås påvirkningen af immunsystemet og man har en stærkere ko i perioden omkring og efter kælvning.

Tjek op omkring goldkofodringen specielt at der er et lavt Kalium indhold samt at Mg kilden har god biotilgængelighed. Mg medvirker i styringen af calcium frigørelsen til blodet.