Kalve og kvier på græs – har du styr på den største udfordring?

Specielt kalve og mindre ungdyr skal man være meget opmærksom på omkring udbinding for at undgå coccidiose.

Et angreb af klinisk coccidose ødelægger kalves tarm for altid. Deres tilvækst bliver aldrig så god som før – og specielt deres højde bliver påvirket.

Det er fortsat et krav, at kalve over 4 måneder skal være på græs i perioden fra 1. maj til 1. september i økologiske besætninger.

Kalvene har svært ved at takle et pludseligt foderskifte og skal derfor have tilbudt det samme foder som inde (min. 2/3 del) i den første uge efter udbinding.

Foderet trappes langsomt ned i takt med, at kalvene vænner sig til græsset. De bør dog i hele udbindingsperioden suppleres med foder – ca. 1/3 af næringskravet for at sikre en fornuftig tilvækst.

Kalvene skal udbindes på marker, som er omdriftsmarker, hvor der ikke har gået kreaturer siden sidste omlægning. Der bør skiftes til en ny indhegning efter optimalt 3 uger.

Kontakt din Dyrlæge og Ko dyrlæge for finde den rigtige løsning for dig inden dyrene kommer på græs.

Eftersyn – vær opmærksom på skærpede krav

Malkekvæg og afkom efter malkekvæg skal tilses dagligt – det gælder også, når dyrene er på græs.

Kravet gælder dog ikke fedekreaturer. Her er det fortsat "nok" at tilse dem jævnligt.