Smittebeskyttelse

Som led i et pilotprojekt har SEGES i efteråret 2014 vurderet smittebeskyttelsesniveauet i 30 malkekvægsbesætninger.

Her blev der identificeret 5 områder hvor der var særligt mange problemer og som der derfor bør sættes fokus på i landets øvrige besætninger:

  • Forurening af transportveje (både via interne aktiviteter og fra ekstern kørsel).
  • Brug af fælles kælvningsbokse, manglende rengøring af samme.
  • Kalve før fravænning: mangelfulde råmælksrutiner, uhensigtsmæssige flytninger.
  • I mange besætninger foregår der uhensigtsmæssig kørsel og arbejds-rutiner, der medfører forurening af "rene" områder (foderbord, foderopbevaring m.v.).
  • Mange besætninger har placeret deres vaskeplads uhensigtsmæssigt med hensyn til forurening af omgivelserne.

Din Dyrlæger & Ko dyrlæge kan hjælpe dig med en gennemgang af dine rutiner og transportvejene i din besætning.