Kontrolkampagne om klovsundhed og halthed

Fra maj til september i år gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne med fokus på halthed og klovsundhed i 150 tilfældigt udvalgte malkekvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftale.

Kontrolkampagnen er en opfølgning på sidste års kampagne om syge og tilskadekomne dyr, hvor den største udfordring, der blev fundet i besætningerne, var klov-lemmelidelser og manglende fokus herpå.

Fødevarestyrelsen ønsker derfor ved kontrolbesøget at se på:

  • Omfanget af halte dyr i besætningen ud fra halthedsvurderinger af en stikprøve af besætningens køer.
  • Landmandens håndtering og behandling af halte køer (klovbeskæring, skåneboks mm.).
  • Om landmanden følger besætnings-dyrlægens behandlingsanvisninger og evt. handlingsplaner for klov- og lemmelidelser.
  • Om besætningsdyrlægen overholder lovgivningen vedrørende sundheds-rådgivningsaftaler, audit af egen-kontrol, dyrevelfærd og har fokus på evt. udfordringer med halthed.

Tag en snak med din Dyrlæger og Ko dyrlæge om hvorvidt i skal have tjekket op på noget i din besætning inden kampagnen træder i kraft, så du kan klare et kontrolbesøg uden problemer.