Er du klar til dyrskue?

På grund af den intensiverede indsats i bekæmpelsen af Salmonelle Dublin, kom der sidste år yderligere krav til prøveudtagning forud for deltagelse i dyrskuer.

Generelt gælder, at det enkelte dyr kun må udstilles, såfremt det vedvarende har været registreret i besætninger med status 1 i min. 9 måneder inden dyrskuet. Herefter er reglerne forskellige afhængig af om din besætning ligger i det høj- eller lavprævalente område, om du er mælkeleverende eller ikke-mælkeleverende, og om det er regionale dyrskuer eller dyrskuer med sammenblanding af dyr fra hele landet.

For Mycoplasma bovis gælder, at der i besætningen ikke må være kliniske tegn på syg-dommen. Dernæst skal alle mælkeleverende besætninger udtage 2 tankmælksprøver inden for de sidste 30 før dyrskuet. Prøverne skal være negative (Ct-værdi på 40).

Der kan ikke udstilles lakterende dyr fra besæt-ninger som er positive for B-streptokokker.

Snak med din lokale Dyrlæger & Ko dyrlæge om kravene i netop din besætning.