Salmonella Dublin – planen strammes!

Det er fortsat målet, at Danmark skal være Salmonella Dublin fri i 2014. Hvis du er i salmonella gruppe 2 eller 2R er det nu, du skal til at handle, hvis du ikke vil pålægges yderligere restriktioner bl.a. med at få slagtet eller sælge dyr. Kontakt din dyrlæge for at få lagt en handlingsplan på din ejendom.

For at kunne komme ud af 2R skal der bl.a tages 10 blodprøver af de kalve, som er lige over 3 måneder.

Er du i Salmonella gruppe 3 (Salmonella Dublin påvist i gødningsprøver) bliver du låst 6 måneder efterfølgende i gruppe 2R. I gruppe 2R er det ikke muligt at sælge dyr til levebrug. Der er dog fortsat muligt at få dispensation til salg af tyre til opfedning.

Hold dig fri af Salmonella ved:

  • Støvler og overtrækstøj/kittel til servicepersonale.
  • Undgå gyllevogne forurener foder eller veje med salmonella og besætningen derved bliver smittet.
  • Del ikke redskaber/maskiner med besætninger i kategori 2/2R og 3.