Hvordan kan du øge indtjeningen i din besætning?

Med den faldende mælkepris og kvoternes frigivelse har alle besætninger fået nye udfordringer. Men hvor er det i din bedrift, du har størst mulighed for at øge indtjeningen?

Svaret herpå kan sandsynligvis findes i en økonomirapport, populært kaldet SØA, som Dyrlæger & Ko har udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet og Simherd A/S.

Rapporten er på overskuelige 4 sider og viser, hvad der kan tjenes, hvis du forbedrer dig eller ændrer strategi på 15 indsatsområder, som er typiske i malkekvægbesætninger.

Det er dine besætningsdata for sundhed og produktion, som anvendes, sammen med den aktuelle pris for mælk og kød. Dermed sikres et resultatet der er aktuelt, realistisk og med udgangspunkt i dine lokale forhold.

Du kan bl.a. se, hvor mange penge der er at tjene ved:

  • halvering af antallet af yverbetændelser
  • halvering af stofskiftelidelser
  • halvering af klovlidelser
  • sænkning af celletal med 50.000
  • forbedre din drægtighedsprocent eller insemineringsprocent med 10%

Rapporten giver et rigtig godt bud på, hvor der er flest penge at hente i din bedrift og vores erfaring er ofte, at det ikke altid er dér, hvor du selv tror, de store penge er. Vi har ligeledes oplevet, at rapporten er blevet brugt i forbindelse med forhandlinger i banken og har været udslagsgivende for en bevilling.

Du kan bestille en SØA hos din Dyrlæge & Ko dyrlæge f.eks. i forbindelse med dit næste kvartalsbesøg, hvor nye tiltag skal tages for at forbedre din besætnings sundhed og økonomi.

Hvis du ønsker specifikke scenarier udregnet, skal det gøres i "storebrorprogrammet til SØA" Simherd programmet. Også det kan din Dyrlæger & Ko dyrlæge være behjælpelig med.