Samdrift – en mulighed i nogle besætninger

Flytter du ofte dyr frem og  tilbage mellem de samme bedrift-enheder, så er det nu muligt at søge om samdrift. Hermed slipper du for registreringsarbejdet når du fører dyr frem og tilbage, og kan i stedet have alle dyr registreret i én af besætningerne. Der er dog en række betingelser som skal være opfyldt.

Samdrift er muligt at søge, hvis:

  • Der er samme ejer, af alle de bedrifter, som ønskes samlet i en samdrift
  • Der må ikke være andre besætninger, med andre ejere, på nogen af bedrifterne.
  • Afstanden mellem bedrifterne må højst være 4 km i fugleflugtslinje fra de to bedrifter som er længst væk fra hinanden.
  • Der må ikke være en naboaftale på bedrifterne.

Samdriften søges via en blanket på fødevare-styrelsens hjemmeside. Når samdriften er meddelt landmanden, har man tillige mulighed for at etablere en fælles sundhedsrådgivningsaftale.

Også her er der en række forhold som man skal være opmærksom på:

  • Alle dyr skal være samlet på et CHR-nummer før aftalen kan etableres.
  • Rådgivningskategorien bliver den laveste for de bedrifter som indgår i aftalen. Det kan betyde ekstra besøg
  • Alt medicinforbrug skal registreres i DMS/dyreregistrering samme dag som behandlingen indledes.

Medicin i besætninger med samdrift

Normalt må medicin ikke flyttes mellem bedrifter. Med en samdriftsaftale må man for eksempel godt flytte medicin til kalve til en anden bedrift i aftalen, hvis der går kalve på det pågældende nummer.

Vær derfor opmærksom på hvilken dyregruppe medicinen er ordineret til før man flytter den fra samdriftsnummeret.