Abortundersøgelser af kvæg – GRATIS

Fødevarestyrelsens tilbud om abortundersøgelse fortsætter i 2015. Undersøgelsen omfatter aborter, defineret som fostre, der afgår ved en drægtighedslængde under 260 dage.

Ved indsendelse der blive foretaget obduktion, bakteriologisk undersøgelse samt histologisk undersøgelse for bl.a. svampeinfektioner og neospora. Derudover kan abort-materialet mod betaling blive undersøgt for Leptospira, Schmallenberg, Q-feber samt Mycoplasma bovis.

Indsendelse skal ske gennem en dyrlæge. Der skal indsendes (ustabiliseret) blodprøve af moderdyret, hele fostret samt efterbyrden.

Formålet er at dokumentere Danmarks status, som værende fri for smitsom kastning (Brucellose) hos kvæg