Forberedelse af et kontrolbesøg

Der er flere der har efterspurgt gode råd til hvordan man forbereder sig til et kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen og vi har derfor prøvet at lave en vejledning herunder.

De fleste kontrolbesøg omhandler dyrevelfærd, medicinanvendelse, dyresundhed/hygiejne og mærkning/registrering af dyr. Landmanden har pligt til at deltage i kontrolbesøget og følgende dokumenter skal bl.a. kunne fremvises.

Det er derfor en fordel hvis disse altid er let tilgængelige i ordnede mapper eller i D&Ko´s LandmandsWEB:

 • Kopi af sundhedsrådgivningsaftale
 • Underskrevne besøgs-/ kvartals-rapporter og tilbageholdelsessedler
 • Instruktioner for besætningsdiagnoser
 • Evt. autorisation til behandling af mælkefeber/tilbageholdt efterbyrd
 • Egenkontrolprogram vedr. dyrevelfærd
 • Optegnelser over antal døde dyr
 • Medicin-optegnelser og genordinering
 • Evt. dyrlægeattest i forbindelse med isolering af syge kalve (>8 uger)

De hyppigst registrerede overtrædelser:

 • Manglende afblødning efter aflivning med boltpistol
 • Manglende aflivning, isolering og/eller behandling af syge dyr
 • Dårlig staldhygiejne
 • Manglende adgang til vand for kalve >14 dage
 • Opstaldning af kalve så de ikke kan se/røre andre kalve
 • Mangel på ly for vind og vejr for udegående dyr

Landmanden har mulighed for at lade sig bistå af f.eks. sin dyrlæge under besøget. Dyrlægen har typisk et indgående kendskab til bedriften og kan være behjælpelig med faglig argumentation i tilfælde, hvor kontrollørens vurdering ikke afspejler de aktuelle forhold i besætningen.

Så lav en aftale med din dyrlæge om deltagelse ved et evt. kontrolbesøg.