Patteamputation

Det Veterinære Sundhedsråd har endnu engang udtalt sig om patteamputation. Patteamputation anses for et operativt indgreb og må derfor ikke foretages af lægmand.

Begrundelse fra Rådet er, at patteamputation uden forudgående bedøvelse og smerte-behandling vil påføre dyret en høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Det er Fødevarestyrelsen, som har bedt Rådet om en udtalelse. Det vurderes derfor at Fødevarestyrelsen fremover vil  kræve dokumentation for beroligelse og smertebehandling, når de finder en patteamputeret ko i en besætning.

Ved manglende dokumentation kan man forvente at blive anmeldt for overtrædelsen af dyreværnsloven med efterfølgende bødeforlæg. Overtrædelse af dyreværnsloven er tillige KO-belagt.