Temperaturen falder – husk ekstra energitildeling til spædkalvene

Vinterperioden er ofte en periode der giver store udfordringer med kalvesundheden. Der er ofte meget omskifteligt vejr med f.eks. høj luftfugtighed, afløst af perioder med frost og megen blæst. Alle faktorer der er med til at hæve smittepresset på kalvene samt stresse deres immunsystem. Det er derfor vigtigt at energitildelingen er i orden, for ikke at stresse kalven unødigt.

Vedligeholdsbehovet for energi øges ved faldende temperatur, hvorfor der bør fodres med mere energi – helst uden mere protein, da det ikke er tilvækst der skal øges, men vedligeholdsbehovet der er i spil.

Ved hård frost bør den samlede mælke-mængde fordeles over 3 fodringer (eks. et par liter mælk midt på dagen). Ligeledes bør der være fokus på udfodringstemperaturen; at den er høj nok når mælken kommer i kolde skåle, skåltemperaturen bør være ca. 40°c.