Øget kontrol for antibiotika i mælken

Hver 20. mælkeproducent leverer hvert år mælk til mejeriet med antibiotika og tallet er stigende. Det kan og skal vi gøre bedre.

I 2014 indførte mejerierne kontrol af antibiotika i mælken fra alle tankbiler, som kommer til mejeriet. Måleinstrumenterne til at finde antibiotika er og bliver til stadighed forbedret. Resultatet har været at der er konstateret flere antibiotika uheld i 2014. Stigningen er især i modul 2 besætninger. Årsagen i modul 2 besætninger er ofte manglende indtastning eller indtastning af forkert nummer.

I 2015 øges kontrollen yderligere, og bl.a. Arla vil tjekke hver enkelt producent for antibiotika i mælken 5 gange om måneden.

Der er derfor al mulig grund til at sætte fokus herpå. Et uheld koster rigtig mange penge både for dig som landmand og for mejeriet.

Sæt fokus på din besætnings procedurer i samarbejde med din dyrlæge. Vi vil meget gerne hjælpe med at gennemgå og optimere dine procedurer, så chancen for at levere antibiotikamælk minimeres også når der er afløser eller ferie.

Få lavet en SOP for at undgå antibiotika i mælken i samarbejde med din Dyrlæger & Ko dyrlæge.