Leverikter

Leverikter lever generelt en lidt upåagtet tilværelse. Leveriktens larver lever af leverceller og efterhånden ødelægges leveren mere eller mindre. Normalt dør køerne ikke af leverikter men kan blive afmagret og have nedsat mælkemængde. Leverikten kræver i sin livscyklus pytsneglen som mellemvært – pytsneglen lever ved fugtige områder ved vandløb og vandhuller samt områder der i perioder står under vand. Kreaturer på tørre højtliggende marker har derfor sjældent problemer med ikter.

Da de kliniske symptomer er noget uspecifikke, er den bedste måde for at se om der er problemer med leverikter, at tjekke bemærkninger/slagtefund fra slagteriet.

Et enkelt fund har sjældent stor betydning, hvorimod flere fund bør give anledning til en behandlingsstrategi samt forebyggende tiltag. Behandlingsmæssigt er der få muligheder for lakterende dyr samt højdrægtige dyr – her er pt. eneste behandlingstidspunkt dec./jan. samt mar./apr. For behandlingsstrategi og muligheder for de enkelte dyregrupper - kontakt din dyrlæge.

Forebyggende er det vigtigt at undgå at kreaturerne går på lavtliggende våde græsfolde eller har adgang til vandhuller/vandløb.