Følg dyrlægens anvisning, når du bruger medicin

Når en syg ko/kvie/kalv skal behandles, skal der altid laves et anvisningsskema for, hvordan behandlingen skal foretages. Det kan ske på en af 2 måder (bemærk: gælder kun i besætninger med sundhedsrådgivning og gælder ikke økologer):

  • I besætninger med besætningsdiagnoser og mulighed for ejerbehandlinger, vil der på forhånd være oprettet en række besætningsdiagnoser. Til hver af disse diagnoser vil der være tilknyttet et anvisningsskema, hvoraf det fremgår hvilken medicin der skal anvendes, i hvilken dosering og i hvilken tid.
  • Har dyrlægen indledt en behandling, må landmanden selv fortsætte (dyregruppe er afhængig af hvilken type sundhedsrådgivning besætningen har). Den fortsatte behandling skal også her præcist følge dyrlægens anvisning både med hensyn til dosering, men også tid.

Dyrlægens behandling vil være tilrettelagt ud fra først og fremmest hensynet til at helbrede dyret, men dog med skyldig hensyntagen til f.eks. tilbageholdelsestider. Følg derfor altid dyrlægens anvisninger for medicinvalg, dosering og varighed, fordi det er den mest effektive vej til hurtig helbredelse og dermed minimere et eventuelt produktionstab.

Udover at det er til det bedste for dyrene, er der også både krydsoverensstemmelses- og lovkrav forbundet med dette område:

  • Følges dyrlægens anvisninger ikke, er det en overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav 2.14. Afhængig af overtrædelsens omfang og alvor kan det betyde træk i støtten på op til 5%. Krav 2.14 er endvidere et af de krav der skal være overholdt for at man overhovedet er berettiget til at modtage støtte fra den direkte støtteordning.
  • Der er samtidig tale om overtrædelse af dansk lovgivning (bekendtgørelse 780) og dette straffes med bøde.