Stramning af regler vedr. køer med afbrækket hoftehjørne

En person fra Fødevarestyrelsen har udtalt, at der fremadrettet vil være en nul-tolerance over for køer med brækkede hoftehjørner i besætningerne og på slagterierne.

Der er taget udgangspunkt i en konkret sag på slagteriet med en ko, der havde afbrækket hoftehjørne og ledskred i hoften med store forandringer til følge. Tilfældet vurderedes som groft uforsvarlig behandling, da koen under ophelingen og efterfølgende har været udsat for en høj grad af smerte og varigt mén.

Fremadrettet vil lignende sager ifølge personen i Fødevarestyrelsen blive betragtet som groft uforsvarlig behandling, også i tilfælde hvor der er sket opheling, og koen ikke længere er halt.

Det vil derfor fremadrettet være en god ide, at få sin dyrlæge til at undersøge og vurdere dyr med afbrækket hoftehjørne straks efter opståen og få lavet en handlingsplan på det pågældende dyr.

Der har pt. Ikke været en dom, hvor en ko alene har et afbrækket hoftehjørne uden andre symptomer (som halthed, muskelsvind og ander brud), så det er uvist om fortolkningen fra fødevarestyrelsen er korrekt.