Fluebekæmpelse

Højsommeren er over os – derfor er det tiden for at tænke på fluebeskyttelse/fluebekæmpelse. Det er hovedsageligt den alm. stueflue, stikfluen samt plantagefluen der er generende ved kvæg.

Høj flueforekomst kan give øget risiko for nedsat mælkeydelse og tilvækst, øget foderforbrug, stress og irritation der kan øge celletallet/antallet af yverbetændelser samt øget risiko for smitsomme sygdomme.

Det er derfor vigtigt at kontrollere flueforekomsten v.h.a. fluerepellerende og –dræbende midler i sommerperioden, både på dyr indenfor og dyr på græs. Der er de seneste år kommet nye og mere effektive midler. Kontakt din Dyrlæge og ko dyrlæge og hør om mulighederne.

Bemærk, at I økologiske besætninger er der strammere regler for brug af fluemidler.